دلم می خواد شاد باشم

بخندم

برقصم

لباسهای شاد بپوشم

شیطونی کنم

اما

می دونم هر کی منو ببینه چه فکری می کنه

خیلی هاشون به شوخی می گن: آره... تو اهل هیچی نیستی!

مگه نمیشه شاد بود

و ناپاک نبود؟

یعنی همه ی اونهایی که توی دنیا شاد هستند، علتش ناپاکیشونه؟

چه آدمهای کثیفی داریم اطرافمون

از اون بالابالایی ها گرفته

تا اون پائین پائینی ها

چه فکرهایی

پر از لجن!