این مرتیکه الدنگ که الان مدتیه به من گیر داده، الان اومده توی شرکت.

نمی دونم چرا بعضی ها اینقدر پر رو هستند!!!!

وایسادم تو روشو گفتم که نه! نه! نه!

بازم می یاد موس موس..

اینجوری نمیشه باید یک حال اساسی ازش بگیرم تا دیگه روشو زیاد نکنه!