ایلیا : سلام
هستی ؟
8->
ایلیا : الو )))))))))))))))))))))))
من : سلام
من : هستم
من : اما چه جور "هستنی؟"
ایلیا : خوشحالم که هستین
من : هستن داریم تا هستن
من : هستنها با هم فرق می کنند
ایلیا : چطور مگه میشه هستنا رو بخش بفرمایید
من : اومم
من : خوب بعضی ها فقط هستن که باشند
من : اما هستن بعضی ها به بودن دیگران بستگی داره
ایلیا : خب چه جالب
من : و بعضی ها هستنشون باعث بودن دیگران میشه
من : بعضی ها تا قسمتی هستن
من : بعضی ها تا آخرش هستن!
ایلیا : شما از کدوم هستنا هستین ؟
زمان: 11:11
من : من هستم که باشم فقط
من : و البته تا قسمتی هستم
من : یعنی تا همین قسمت
ایلیا : یعنی تا آخرش نیستی ؟
من : نه حتماً نیستم
ایلیا : آخرش یعنی چی ؟
ایلیا : به چی میگی آخرش
من : آخرش ....
من : آقا جان چرا من همش باید برای شما تعریف کنم؟
من : خودت مگه نمی دونی آخرش چیه؟
ایلیا :
ایلیا : تعاریف ها با هم فرق میکنه ؟ میخوام بدونم شما به چی میگین آخرش
من : نمی خوام بدونی که من به چی می گم آخرش
من : همون آخر خودت برات کافیه
زمان: 11:14
ایلیا : من به اینکه شما رو یه بار ببینم میگم اخرشه !!!!
من :
ایلیا : اینو نیستی ؟
من : آخرت چقدر کوچیکه
ایلیا :
ایلیا : آخر تو خیلی بزرگه عزیز
من : حتماً
من : آخر من به آخرت ختم میشه
ایلیا :
ایلیا : خدایی من دنبال یه دوستی بی توقع و بی ریا هستم که فک کنم نسلش از روی کره خاکی ور اومده
من : آره
زمان: 11:17
من : من هم همینطور فکر می کنم
من : ور اومده
من : واسه همینم
من : به آخر کوچک تو هم نمی رسیم
ایلیا : حدس میزدم
من :
ایلیا : خوشحال شدم
ایلیا : یا علی
ایلیا : و خداحافظ
من :