خیلی سخته

توی محیط کار

اینهمه کار می کنم

دیگران از حسودی می ترکند

همه ی اینها که اینطوری قیافشونو کج می کنن واسم

اگر بری ازشون بپرسی علتش چیه؟

هیچ جواب قابل قبولی ندارند.

صبحیه رئیس گفت یک کاری که مربوط به من نیست رو واسش انجام بدم

من هم مثل همیشه با جدیت اون کار رو انجام دادم.

اما کسی که مسئولش بود، به جای اینکه بفهمه من چقدر تلاش کردم، به جاش قیافشو واسه من یکوری می کنه!

به جاش ناراحت شد!!!!

به خدا می سپارمش...

به خدایی که فقط اونو دارم...

فقط به خدا