این همه نفرت از آدمها داره بدجوری می سوزونه منو

بد جووووور

نمی دونم چرا نمی فهمند وقتی می گم که: دوستی من با شما فرق می کنه

من از یک کره ی دیگه اومدم

توی کره ی ما آدمها با تمام جون و دلشون دوست می شن

وقتی یک دوست رو از دست می دن، بخشی از وجودشون رو از دست می دن.

اما اینجا روی زمین

خیلی فرق می کنه

اینجا آدمها برای رفع نیازهاشون دوست می شن

همونقدر که بهت نیاز دارند باهات دوست می شن و

وقتی که نیازی ندارند، تنهات می زارند

هیچیشون هم نمیشه

تازه چاقتر هم میشن

اما توی کره ی ما

خیلی فرق می کنه

خیلی

نمی فهمند دیگه

وقتی ندیدند، چطور بفهمند آخه!