عزیزم

از اینکه شرح حال زندگی خودتو برام نوشته بودی هم خوشحال شدم و هم ناراحت

خوشحال از اینکه اعتماد کردی

و ناراحت از اینکه می بینم مشکل داری.

راستش وبلاگتو مطالعه کردم کمی (‌به اندازه ی دو سه صفحه)

آنچه که از لابه لای نوشته هایتان فهمیدم، همسرتان هنوز شما را دوست دارد و خصوصیات مفیدی که دارد، قابل احترام و ارزش هستند. درست مثل خودتان.

تنها چیزی که به نظرم در حال حاضر تغییر اساسی می تواند ایجاد کند همان مساله ی جنسی است.

متاسفانه یا خوشبختانه رابطه ی جنسی ارتباط مستقیم به همه چیز زندگی دارد.

اینکه رضایت شما در این رابطه جلب نشود یا بالعکس، عدم رضایت پنهانی ایجاد می کند عمیق، که در سراسر زندگی تاثیر نامطلوبی می گذارد.

در حال حاضر می دانم که در ایران بعضی مراکز هستند که در این زمنیه مشاوره می دهند و مشکلات را حل می کنند. بهتر است این راه را هم امتحان کنید و بعد تصمیم بگیرید.

برایتان دعا می کنم که مشکلاتتان حل شود.

همسر من نه  فقط دست بزن داشت و عصبی بود، بلکه بی نهایت خسیس بود، دروغگو، هیز، و از لحاظ جنسی هم مشکل داشت. یک مشاور روانپزشک به من گفت که عصبی بودنش ناشی از همان مشکل جنسی اش هست. اما درمانش را غیر ممکن می دانست.

اما شما حتما مشکلاتتان به آن حادی نیست.

بیشتر تامل کنید.