اکثر مطالبی رو که اینجا می نویسم در اوج ناراحتی و نا امیدی و عصبانیت هست.

گاهی خودم بعد از چند وقت که مطالب رو می خونم تعجب می کنم از نوشته های خودم.

نظرات اکثرا مزخرف دیگران هم برام اصلا مهم نیست.

این یکی نظر خیلی فرق داشت!!!

جالبه که من نمی دونم اون سوفی که میگه کی هست اصلا!

در جواب باید بگم که خدا می دونه که کی واقعا حقیر یا عقده ای هست!

 

من اینجا کاملا ناشناس هستم و یک آدم کاملا ناشناس نه دلسوزی ای می بینه و نه بی رحمی ای!

نظرات دیگران در رابطه با مطالب من فقط ذات خودشونو نشون میده همین!

 

"ta tanhaee ro che mana koni!چشمک سلیقه ادم فرق میکنه.... خداروشکر  مثل تو  از درد اینکه تحویلم بگیرن و محبتم کنن  کاری  نمیکنم...خداروشکر گدای محبت نیستم...وگرنه که الان خیلی اتفاقا افتاده بود... اون با فرهنگایی که  منو میشناسن  و شناخت از روحیاتم دارن مثل یه  افتاب ملایم کنار روحم هستند و اذیتم نمیکنن و با اصرارهای  بدوی..و کنجکاوی تو زندگیم و بربریت فرهنگی و تجسس در امورم ازارم ندادن...و  یاداوریشون قلبمو روشن میکنه... لبخنداراذل و اوباش هم جایی نباید کنارم داشته باشند.. من   به این نمیگم تنهایی..تو حقیری که به حقارت تن میدی تا سوفی و بقیه بهت محبت کنند!لبخند"