باید راجع بهش بنویسم اینجا

نمی دانم قبلا نوشته ام یا نه

مساله بسیار مهمی است.

بیماری همسرم که باعث جدائی ما شد.

باید درباره اش حرف زد

متخصصین باید کنفرانس بدهند.

خدا می داند که چقدر از مردهای جامعه ما به این نوع بیماری مبتلا هستند.

و چقدر از زنهای ما این مردهای بیمار را تحمل می کنند.

خدا می داند.

اما می شود آگاه کرد مردم را

می شود آگاه کرد پسران را

چرا ما حرف نمی زنیم در این جامعه؟

یعنی به خاطر اسلام است؟

ما یه عالمه حرفهای جنسی را با عنوان حدیث منسوب به پیغمبر و ائمه داریم.

حتما این حرفها برای افزایش آگاهی مردم زمان خودشان بوده.

پس چرا برای افزایش آگاهی مردم نباید حرف زد؟

می نویسم

حتی اگر قبلا هم نوشته باشم.

کاش رویم می شد راجع بهش با همه حرف بزنم.

توضیح بدم.

و پسرهای کوچک را آگاه کنم.