بهتر است ریش و سبیلتان را با پشم گربه جا به جا کنید.

والله که پشم گربه بیشتر از آن می ارزد!