دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ بیهوده مپیچ!

******

قبلاْ گفته بودم، باز هم می گم

من یک وبلاگ دیگه هم دارم... از اونجا هم به اندازه ی کافی معاشرت می کنم..

اینجا رو برای دلتنگیهای خاص خودم ساخته ام...

از کسی هم درخواست کامنت گذاشتن نمی کنم..

هر که دوست داشت یادگاری بنویسد و برود...

اما از این وبلاگ با کسی معاشرت نخواهم کرد