عاقله می گه ازدواج دیوونگیه
هر چند که افسرده و پریشونه از تنهایی- ولی از ازدواج فراریه و می ترسه
عاقله منتظره عاشق بشه
ولی با اون عقل و منطقی که داره هیچوقت این اتفاق براش نمی افته
نه من و نه شاید هیچوقت هیچ کس دیگه

و البته من هیچوقت هم سعی نکردم عشقشو به دست بیارم و دلبری کنم