در عرض یک هفته دو تا پیشنهاد ازدواج موقت داشتم

یکیشون پیشنهاد صد میلیونی داد- یا یک آپارتمان

دومی هیچ پیشنهاد مالی نداد

اولیه نزدیک هفتاد سالشه

دومیه یکسال از خودم بزرگتره

البته هر دو در لفافه

اولیه طی یک داستان غیر مستقیم

دومیه طی شرح قوانین اسلام

اولیه زن و بچه داره

دومیه زن نداره

بهاره دیگه

زده بالا

دلم می خواد خودمو از پنجره پرت کنم بیرون

کاش شهامتشو داشتم

نه اینکه شهامت مردن نداشته باشم

دلم شهامت ناراحتی خانوادمو بعد از خودم نداره

امیدوارم هر چه زودتر به مرگی سریع و آنی برم و راحت شم!