یکجورایی احساس می کنم من لیاقت بچه دار شدن رو ندارم که همسر مناسبی برام نیست.

بچه دوست دارم

خیلی

حیف که ایران مثل بقیه کشورها نیست

توی یک فیلم جنیفر لوپز با کاشت اسپرم بچه دار شد اونم دوقلو

البته داستانهای بعدی جالبناکی هم داشت.