حالا که یک روزه باهاش حرف نزدم

دلم تنگشه

خیلی دوستم داشت

دوست داشتنی بود

یکجورائی زبون باز حرفه ای

زنها هم که خر محبت

سخت می گذره

ولی اینم می گذره

می گذره