اونقدر توی دنیای واقعی آدمهای کوتاه و بلند هستند که بخوام باهاشون باشم

که دیگه به این دنیای مجازی قد نمی ده

حرف زن یکی است

هیچی هم از مردها کمتر نداریم

هیچ وقت از این وبلاگ با هیچ کس آشنا نخواهم شد!

این وبلاگ داستان نقطه ضعفها و بدبختیهای من است...

چه انتظار بیهوده ای!