نمی دونم هدف از آفریده شدنم چی بوده

می گن هر کسی یک ماموریتی داره روی زمین

شاید ماموریت من کمک به خانوادم بوده

البته من که اونقدر توانایی ندارم

خیلی کم

اما می دونم که خانوادم روی من حساب می کنند

خدایا وقتی کسی رو امید دیگران می کنی ؛ کمک کن که شرمنده نشه

نمی گم از مرگ نمی ترسم

اما دوست دارم بمیرم

بعد از من.. یک خونه کوچیک می مونه

که برادرام می تونن زن بگیرن و توش زندگی کنند

یک مقدار پول هم پس انداز دارم... دلم می خواد برای شادی خانوادم خرج بشه...

خوشحال می شم

حالا که من خوشبخت نیستم

حالا که حس خوشبختی ندارم

خدایا به خانوادم خوشبختی و شادی عطا کن.