مامان چهارشنبه جواب رد رو به آقای پپه داد.

یکی از اون دو نفر (اینترنتی) که دیده بودمشون به نظرم اومد افسردگی حاد داره و فقط می خواست دوست باشه. جواب اس ام اس شو ندادم و کات شد.

اون یکی هم همش تائید می خواست هنوز هیچی نشده. بم گفت اگر موندنی بودم بهم زنگ بزن.. منم بش زنگ نزدم!

بازم علی موند و حوضشنیشخند