امروز به اصرار پپه باهاش یک قرار ملاقات گذاشتم

دیشب زنگ زد جوابشو ندادم

زنگ زده به مامانم که انگار گوشی ... خانوم خاموشه میشه بهشون بگی می خوام ببینمش؟!

حس می کنم چون فهمیده مامانم ازش خوشش اومده داره سوء استفاده می کنه..

اس ام داده که می خواد کارهایی رو که توی این مدت کرده به سمع و نظر اینجانب برسونه بعد من تصمیمم رو اعلام کنم بهش!

فکر می کنم اگر بهش جواب مثبت بدم، یکجور خیانت محسوب میشه... چون واقعا بهش علاقه ای ندارم

اصلا این یکساعتی که قراره ببینمش برام کار راحتی نیست...