توی یک سایت همسر یابی عضو شدم

با دو نفر به فاصله یکروز قرار گذاشتم

هفته پیش یکیشونو دیدم

اون یکی رو کنسل کردم

امروز میرم ببینمش...

کاش این مردها می دونستند که زندگی مشترک چقدر ارزش داره... و می دونستند که بعد از جدایی چقدر سخته که دوباره ازدواج کنند و کمی از غد بازیشون دست بر می داشتند و سعی می کردند زندگیشونو حفظ کنند.

و البته باید بگم بعضی از خانمها هم همینطور.. یکیش یکی از دوستهای دانشگاه خودم که شوهرش زیر دیپلم بود و اینو فرستاد دانشگاه..  چند وقتی پیش که باهاش حرف می زدم گفت من می خوام جدا شم ... گفتم آخه چرا؟ گفت این طرف درکم نمی کنه خیلی با هم فاصله داریم... فقط منو واسه .... می خواد...

یادمه شوهرش خیلی بهش می رسید با اینکه خرج دانشگاهشو می داد به مناسبتهای مختلف براش طلا و کادوهای خوب می گرفت با اینکه خیلی وضع مالی مناسبی نداشتند.

گفتم بهش:فکر کردی که چی ...همه مردها زن رو واسه... می خوان... کدوم مردی آدمو درک می کنه؟ من جدا شدم و می دونم که راحت نیست ازدواج مجدد... تو که شوهر خوبی داری...

هی روزگاااااار... کاش شوهر منم کمی آدم بود.. اونوقت با عشقی که به هم داشتیم می تونستیم تا ابد خوش باشیم.