اینجا فقط برای خودم هست..

مثل یک دفتر خاطرات سیاه... که بی پوشش توش می نویسم.

بدون هیچ پرده ای که در دنیای واقعی با حتی دنیای مجازی در نقطه ای دیگر بین خودم و دیگران کشیدم.

هیچ وقت از نوشتن اینجا منظور یا هدف خاصی نداشتم.

اصلا یادم نمی یاد از طریق این وبلاگ حتی باکسی چت کرده باشم.. که اینجا گفته شد!

آدمهایی که می یان اینجا و چیزی می نویسند، تاثیری در زندگی من ندارند و نخواهند داشت. گاهی فقط روی اعصابم می روند...

وبلاگهاشونو می خونم اکثرا ... اما هیچ وقت کامنت نمی ذارم.

رابطه داشتن با دیگران ... چیز بدی نیست... انسان یک موجود اجتماعی هست... اما من از طریق این وبلاگ با هیچ کس رابطه ای نخواهم داشت چون اینجا پوششی ندارم و بی پوشش بودن باعث سوء استفاده افراد میشه.