وقتی بش نگاه می کنم .. خوشم نمی یاد ازش

صداقت داره

گفت که دو سال قبل از اینکه از همسرش جدا بشه باهاش روابط زناشویی نداشته!!!

گفت که اون می گفته طرفم نیا!

گفت من زندگیمو دوست داشتم که هیچی نگفتم..

ولی برای من خیلی عجیبه ... به نظرم حدسم در موردش درست باشه که اصلا هات نیست...

واسه همینه که جذبم نمی کنه!

واقعا دوست داشتن ارزش دیگه ای داره

اونوقتها داشتم از همسرم جدا میشدم ... اما هر بار توی دادگاه می دیدمش دلم از دلتنگی واسش می ترکید... بعد یک چیزی رو بهانه می کردم و گریه می کردم... اما واقعیت این بود که دلم واسش ضعف می رفت...

اما وقتی کسی رو دوست نداری...نمیشه اصلا... خیلی فرق داره... خیلی سخته