یک عدد خواستگار

جدا شده- یک بچه کوچک داره- پسر که حضانتش رو به همسر سابقش سپرده

تحصیلات فنی- محل کار: خوب

صادق و رو راست و خاکی به نظر می رسید.

الان پول و پله ای نداره... همسر سابقش همه رو ازش گرفته

علت جدایی: خیانت همسر

--- امروز دیدمش...

ظاهرش به دلم ننشت... بقیه شرایطش معمولیه...

ظاهرش فقط.... فقط برای من جذاب نیست...  وقتی تصور کردم که یکروزی می خواد منو ببوسه... اصلا حس خوبی نداشتم...

اما اون انگار خیلی خوشش اومده بود..

با مامانم رفته بودیم بیرون تا اونو ببینیم... ول نمی کرد بنده خدا..

من ک رو می خوام.

ک رو می خوام.

می خوام.