همیشه لازم نیست برای امتحان آدمها نقشه بکشی... دام پهن کنی... داستان سر هم کنی.

آدمها همیشه امتحانشون رو خودشون به موقع پس می دهند!

مطلب قبلی پاسخ مستقیم شخصی بود که پیشنهاد تاسیس یک سایت برای بازاریابی بانوان بیوه داده بود. و البته خیلی آدمهای دیگه که اینگونه می اندیشند و اینگونه سوء استفاده می کنند.

و دلیل اینکه شخصی این مطلب رو به خودش می گیره بماند...