این اراجیف را همه ما مسلمانها خوب می دانیم.

جاهل آن کسی است که فقط روایات و معانی قرآن را در نظر می گیرد و با زمان و مکان و موقعیت و دوران نمی سنجد.

کسانی مثل تو! که بدن یک زن را برای لذت در اختیار دارند، چرا دنبال یک بدن دیگر هستند؟ این به جز شهوترانی و هوسرانی است؟ که اسمش را ثواب و راه خدا می گذارید؟

خجالت و شرم و حیا هم خوب چیزی است!

زمان جنگ و دور بودن از زن (یا همان بدن که شما ..... به آن نیاز دارید) فرق می کند.

نه اینکه دل شکستن یک بنده بزرگترین گناه است؟

چطور دل نزدکترین کس خود را (همسر دائمی) راضی به شکستن می شوید؟ برای هوسرانی خودتان؟!

چگونه برای خود روا می دارید و برای همسرتان اگر از فعالیت جنسی شما راضی نشد فقط جدایی را راه موثر می دانید؟

صد رحمت به حیوانات!

من به صدر اسلام کار ندارم... در آن زمان شرایط فرق می کرده، فرهنگ عربها با ایرانیها هنوز هم خیلی فرق دارد. سطح اطلاعات و دانش و علم خیلی متفاوت بوده.

مگر نه اینکه دین اسلام دینی است که با زمان پیش می رود؟ که اگر اینگونه نبود، نیازی به مرجع تقلید نبود!

حال اینکه کسی جرات نمی کند این مساله را حرام اعلام کند، یا شرایط معقولانه تری برایش در نظر بگیرد، بحث روانشناسانه ای دارد که بماند و در حد تو که چشمت و عقلت و علمت را در راه اثبات و حقانیت شهوتت در پیش گرفته ای نمی گنجد!

ای عالم دوران!!!!!

آنوقت زن صیغه ای می شود مثل یک دستمال کاغذی که کارتان که تمام شد، به راحتی دورش بندازید.

خودتان را شمع می دانید در زندگی یک زن تنها؟ با هفته ای دو سه روز و هر روز ٢-٣ ساعت؟!

عجب پر فروغید شما! که با این کارتان زندگی نزدیکترینتان را ظلمات می کنید و می خواهید شمعی همیشه رو به زوال برای یک زن تنها باشید!

صد رحمت به آنها که دنبال زنهای خیابانی می روند و اینهمه ادعاهای عجیب و غریب ندارند!

از این پیشنهادهای کثیف در این مدت جدایی از طرف امثال تو داشته ام و سرشان را با احترام به طاق کوبیده ام که هنوز می توانم در محلی کار کنم که همه می دانند زنی تنهایم ( به لطف و کمک بی نهایت خداوند دوست داشتنی ام )

اگر وبلاگم را خوانده بودی ( که به دروغ گفتی خوانده ام) خوب می دانستی!