تنهایی یعنی:

وقتی خواستی شام بخوری، متوجه بشی که نون نداری . بعدشم روت نشه که بری اونوقت شب از بقالی محلتون نون بخری. شام هم چیپس و کیک بخوری!

 

تنهایی یعنی:

هر وقت صدای کلید می یاد پشت در آپارتمان، قلبت بریزه که نکنه یکی می خواد حمله کنه!

 

تنهایی یعنی:

هر وقت یکی از لوازمت سرجاش نیست، شکت فقط به اجنه بره که اونو جا به جا کردن!

 

تنهایی یعنی:

چسبیدن به کامپیوتر و بازی کردن!

 

*****

نخیر "آقای محترم" اینجانب در ابتدا پست پایین رو مرقوم کردم و سپس کامنتهای شما رو خوندم.

سوال من اینه: اگر طرف مقابلتون هم ابن احساس شما رو داشت، شما بهش حق می دادید که همین رویه شما رو در پیش بگیره؟!!!

ضمناً: شما به خودتون لقب معجزه می دید؟!! من اما یک اسم دیگه ای براتون انتخاب کردم که ترجیح می دم اینجا ننویسم!

در آخر: خدا روزیتو جای دیگه ای حواله کنه!