حالا تنهام دیگه

خودم واسه تنهائیم غصه می خورم

دیگه لازم نیست دیگرانم غصه منو بخورند!

چیکار کنم خوب؟!