خیلی جالبه که مردهای / پسرها هی دست می گیرن برای دخترها که آره فلانی ترشیده شد!

یا: بپا ترشیده نشی!

کلی جک و لطیفه درست کردند و می گن و می خندن!

اما اگر یک آدم درست و حسابی فکر کنه، ته قضیه چیز دیگه ای هست.

ته قضیه اینه که:

آره شوهر پیدا نمیشه. چون پسرها دیگه قابلیت شوهر شدن رو ندارند!

وگرنه دخترهای این دوره و زمونه از دخترهای قدیم ندیم خیلی خصوصیات بهتری دارند.

درسته که می گن تعداد پسرها کمتره. اما نه اونقدر که اینهمه دختر بی شوهر بمونند!

اشکال اصلی کار در اینه که پسرها کفایت و لیاقت شوهر بودن را ندارند!