نمیدونم تغییر محیط کار اونم با این ریسک بالا چه تاثیری می تونه توی زندگیم داشته باشه.

قطعا جای تغییرات احساسی رو نمی گیره.

اما رفتار علی خیلی بهم ثابت کرد که باید دور ازدواج رو خط  بکشم.

با کارم ازدواج کنم.

با کارم زندگی کنم

شاید این همون سرنوشتیه که خدا برام رقم زده.

من هم گردن به این سرنوشت میزارم

و به همه ی مردها فقط در حد همکار احترام خواهم گذاشت.

باشد که دیگر مردی باعث آزارم نباشد.