تو همه این مدت که اینجا وبلاگ مینویسم فقط یکی بود که حرف درستی زد گفته چقدر خودتو اذیت می کنی راست می گه خیلی خودمو اذیت میکنم خیلی به خودم سخت می گیرم حتی تو مسایل کاری که فکر می کنم الان به دلیل اینکه مشغله مهم دیگری ندارم خیلی برام مهم شده و برا کوچکترین و بزرگترین اشتباهاتم بی نهایت خودمو آزار میدم .